Search Hashtag & User

#watercolor Instagram Story & Photos & Videos

Latest #watercolor Posts

 • (@bachngan.vn) Instagram Profile @bachngan.vn
 • Màu của bức tranh thứ #1
  .
  Màu nước mắt cho tuổi 20. Bảng màu này là trong 3 tháng gần đây tính từ ngày 14/12 trở lại, là màu mà mình bị ám ảnh nhất, nó không quá đen tối cũng không làm người khác phải sợ hãi, nhưng đó là màu của tuyệt vọng. Có 1 câu chuyện rằng, có 1 bé gái vì mãi đuổi theo 1 cánh bướm mà đã sa chân mãi vào lưới bướm ấy, cô đơn và hạnh phúc trộn lẫn nhau. Cô bé vẫn quyết tâm chạy theo cánh bướm ấy dù cánh bướm mãi bay chẳng bao giờ quay lại.
  .
  W.I.P #1 Tum
  .
  Các bạn có thể liên hệ với mình bằng những cách sau đây
  Instagram: @bachngan.vn
  Facebook: Tăng Thái Trung
  Phone: (+84) 03.99.88.55.29
  Mail: [email protected]
 • Màu của bức tranh thứ #1
.
Màu nước mắt cho tuổi 20. Bảng màu này là trong 3 tháng gần đây tính từ ngày 14/12 trở lại, là màu mà mình bị ám ảnh nhất, nó không quá đen tối cũng không làm người khác phải sợ hãi, nhưng đó là màu của tuyệt vọng. Có 1 câu chuyện rằng, có 1 bé gái vì mãi đuổi theo 1 cánh bướm mà đã sa chân mãi vào lưới bướm ấy, cô đơn và hạnh phúc trộn lẫn nhau. Cô bé vẫn quyết tâm chạy theo cánh bướm ấy dù cánh bướm mãi bay chẳng bao giờ quay lại.
.
W.I.P #1 Tum
.
Các bạn có thể liên hệ với mình bằng những cách sau đây
Instagram: @bachngan.vn
Facebook: Tăng Thái Trung
Phone: (+84) 03.99.88.55.29
Mail: bach.ngan.thien.hat@gmail.com
 •  28  1 12 minutes ago
 • (@volzzi_) Instagram Profile @volzzi_
 • 🍞🥖🌭
 • 🍞🥖🌭
 •  0  1 42 seconds ago
 • (@halluce_curators) Instagram Profile @halluce_curators
 • Photographic art from @pantelisleon. Eerie and beautiful scenery. Follow this artists account and comment on the art!
  .
  .
  Haullice is an art promotion company striving to bring recognition to emerging artists. If you would like to be featured send us an email. We DO NOT charge for features and never will.
 • Photographic art from @pantelisleon. Eerie and beautiful scenery. Follow this artists account and comment on the art!
.
.
Haullice is an art promotion company striving to bring recognition to emerging artists. If you would like to be featured send us an email. We DO NOT charge for features and never will.
 •  1  1 2 minutes ago
 • (@ohsogirly) Instagram Profile @ohsogirly
 • Sydney
 • So here's the final result of this cheeky babe, I named her 🍭"Sweet Tooth"🍬 (swipe for details and close up video)! I'm in love with her but I had to say goodbye as she's on her way to a new loving home... HOWEVER, I know some of you might be interested in prints of her so I've already listed some in the shop, link is in bio! 🍭🍇🐬💦
 • So here's the final result of this cheeky babe, I named her 🍭"Sweet Tooth"🍬 (swipe for details and close up video)! I'm in love with her but I had to say goodbye as she's on her way to a new loving home... HOWEVER, I know some of you might be interested in prints of her so I've already listed some in the shop, link is in bio! 🍭🍇🐬💦
 •  11  1 1 minute ago
 • (@justindanielsansouci) Instagram Profile @justindanielsansouci
 • Wow it’s been along time since posting any art, but here is a watercolor I did not too long ago, I was hoping to do some more work on it, but let’s be honest, I’ll prob never get around to it, so here it is, if I ever finish it I’ll post that too haha. #watercolor #treepainting
 • Wow it’s been along time since posting any art, but here is a watercolor I did not too long ago, I was hoping to do some more work on it, but let’s be honest, I’ll prob never get around to it, so here it is, if I ever finish it I’ll post that too haha. #watercolor #treepainting
 •  1  0 1 minute ago