Search Hashtag & User

#panorama Instagram Story & Photos & Videos

panorama - 10.4m posts

Latest #panorama Posts

  • [🇺🇸 version below]🇵🇱 Oto wszystko, co zostało z cegielni,  której Szachty w #poznań zawdzięczają swoje powstanie - ot, kilka budynków, komin. Ruiny. Za kilkadziesiąt lat w tym miejscu pewnie powstaną inne budowle, pojawią się domy czy sklepy. I dlatego tak ważne jest aby jakoś upamiętniać miejsca, które odchodzą. Na terenie Szacht zrobiono park, dominują tablice z opisami ptaków i roślin, ale o historii samego miejsca jest niewiele - a przecież to ona powinna być tam na pierwszym miejscu. Świat wokół nas się zmienia - dzisiejsze budowle nie będą trwały przez wieki jak średniowieczne zamki, trzeba zostawić potomnym ślad po ich historii. Tymczasem mam wrażenie, że na Szachtach tę historię spycha się, eksponując doktrynę ekologiczną. A to nie jest dobre - ani dla lokalnej społeczności ani dla historii ani dla tego miejsca, które traci tożsamość...
    ===
    🇺🇸 Here is everything that was left of the brick factory, which Szachty in #poznan owes its creation - just a few buildings, a chimney. The #ruins . In a few decades, other buildings will probably be built here, houses or shops will appear. And that's why it's so important to somehow commemorate places that go away. In Shachty, a #park was made, tables with descriptions of birds and plants dominate there, but there is little information about the #history of this place itself. The world around us is changing - today's buildings will not last for centuries, we have to leave a descendent trace of their history. Meanwhile, I have the impression that in Szachty this history was pushed away, exposing the ecological doctrine. And this is not good - neither for history nor for this place that loses its identity...
    #krajobraz #wielkopolska   #natura #landscape #naturephotography #naturephoto #alley #trees #hdr #poznancity #poznangram #instanature #polandsights #polandgrams #igerspoland #instapoznan #igerspoznan #cityphotography #okiemignoranta #polska #sky #bluesky #panorama #winter #architecture
  • [🇺🇸 version below]🇵🇱 Oto wszystko, co zostało z cegielni,  której Szachty w #poznań zawdzięczają swoje powstanie - ot, kilka budynków, komin. Ruiny. Za kilkadziesiąt lat w tym miejscu pewnie powstaną inne budowle, pojawią się domy czy sklepy. I dlatego tak ważne jest aby jakoś upamiętniać miejsca, które odchodzą. Na terenie Szacht zrobiono park, dominują tablice z opisami ptaków i roślin, ale o historii samego miejsca jest niewiele - a przecież to ona powinna być tam na pierwszym miejscu. Świat wokół nas się zmienia - dzisiejsze budowle nie będą trwały przez wieki jak średniowieczne zamki, trzeba zostawić potomnym ślad po ich historii. Tymczasem mam wrażenie, że na Szachtach tę historię spycha się, eksponując doktrynę ekologiczną. A to nie jest dobre - ani dla lokalnej społeczności ani dla historii ani dla tego miejsca, które traci tożsamość...
===
🇺🇸 Here is everything that was left of the brick factory, which Szachty in #poznan owes its creation - just a few buildings, a chimney. The #ruins . In a few decades, other buildings will probably be built here, houses or shops will appear. And that's why it's so important to somehow commemorate places that go away. In Shachty, a #park was made, tables with descriptions of birds and plants dominate there, but there is little information about the #history of this place itself. The world around us is changing - today's buildings will not last for centuries, we have to leave a descendent trace of their history. Meanwhile, I have the impression that in Szachty this history was pushed away, exposing the ecological doctrine. And this is not good - neither for history nor for this place that loses its identity...
#krajobraz #wielkopolska  #natura #landscape #naturephotography #naturephoto #alley #trees #hdr #poznancity #poznangram #instanature #polandsights #polandgrams #igerspoland #instapoznan #igerspoznan #cityphotography #okiemignoranta #polska #sky #bluesky #panorama #winter #architecture
  •  5  0 2 minutes ago