Search Hashtag & User

#LouisKoo Instagram Story & Photos & Videos

LouisKoo - 12.2k posts

Latest #LouisKoo Posts

  • Có những điều với bạn là quá hoàn hảo vì thế mà bạn cảm thấy rất không vui nếu điều đó bị thay đổi, dù là điều đó bạn cũng thích thì nó cũng không còn gọi là tuyệt vời hay hoàn hảo nữa.....
    #LJforever
    #Jessicahsuan #louiskoo #JessicaLouis
  • Có những điều với bạn là quá hoàn hảo vì thế mà bạn cảm thấy rất không vui nếu điều đó bị thay đổi, dù là điều đó bạn cũng thích thì nó cũng không còn gọi là tuyệt vời hay hoàn hảo nữa.....
#LJforever
#Jessicahsuan #louiskoo#JessicaLouis
  •  1  1 21 hours ago